KIRGIZİSTAN VE KATOLİK KİLİSESİ

Kırgızistan’daki katolikler için kurulmuş olan catholic-kyrgyzstan.org, katolik inancına sahip kişileri bilgilendirmek ve birbirleriyle iletişme geçmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kırgizistan’daki katolikler için kurulmuş bir diğer platform da şudur: http://catholic.kg.

KIRGİZİSTAN HAKKINDA KISA BİLGİ

Kırgızistan, 1991’de dünya haritalarında aniden bağımsız ülkeler olarak beliren, ancak çoğumuz için nispeten bilinmeyen beş Orta Asya eski Sovyet cumhuriyetinden biridir. Kırgızistan, Kazakistan, Çin, Tacikistan ve Özbekistan ile sınır komşusudur. Geniş Kırgızistan, New Mexico’nun yaklaşık 2/3’üne eşittir ve yüzeyinin %90’ı 20.000 feet’i aşan dağlarla kaplıdır. Kırgızlar, Özbekler, Ruslar, Uygurlar, Dunganlar, Almanlar, Ukraynalılar, Kürtler, Tacikler, Türkler ve Polonyalılardan oluşan toplam 100 milliyetten oluşan nüfus, 5 milyona yaklaşıyor.

Müslümanlar dini manzaraya hükmediyor, ancak radikal değiller ve Müslüman inancıyla bağlantıları gevşek. Hristiyanlık, Orta Çağ’ın başlarında Kırgızistan’a Nasturiler geldiğinde geldi. Manastırları hala Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu boyunca görülüyor. 14. ve 15. yüzyıllarda Fransisken misyonerleri yerel halkla gerçek bir müjdeleme çalışmasına başladılar. Katolikler ise 19. yüzyılın sonunda Kırgızistan’a geldiler – bunlar Polonyalı ve Alman yerleşimcilerdi. Geçen yüzyılın otuzlu ve kırklı yıllarında on binlerce Katolik, Sovyet lideri Joseph Stalin tarafından Kırgızistan’a sürüldü. İlk yasal bucak altmışlarda kuruldu. Seksenlerin sonunda bu ülkedeki Katoliklerin bakımını Cizvitler üstlendi. Şu anda Kırgızistan’da 13 misyoner ve rahibe bulunmaktadır.

KATOLİK KİLİSESİ VE KIRGIZİSTAN

catholi-kyrgyzstan

Bikshek cemaati dışında, misyonerler, her biri birkaç ila birkaç on kişi arasında güçlü olan, ülke çapında yayılmış yaklaşık 30 Katolik toplantısını ziyaret ediyor. En uzak olanı Dzalalabad’dadır ve iki ayda bir rahip tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaret çok sık değildir, çünkü 16 000 fit yüksekliğe kadar dağlardan geçen yolu geçmek çoğu zaman imkansızdır. Geçen yıl şapel, bucak rahibi ve kız kardeşlerin olduğu iki yeni cemaatin açılmasının nedeni buydu: Dzalalabad ve Talas’ta. Cemaatçiler çoğunlukla Polonyalı, aynı zamanda Rus, Alman, Koreli ve yerli Kırgızdır. Çoğu yaşlı ve çok fakir ama aynı zamanda oldukça fazla genç ve çocuk var.

KATOLİK KİLİSESİ VE GÜNAH KONULAR

Katolik kilisesi ve Katoliklik inancı, Hristiyanlık içerisinde en katı yorumlardan biridir. Katolik inancına göre boşanmak yasaktır. Kürtaj ve evlilik dışı ilişkiler de Katolik inancının onaylamadığı konulardır. Tabi bunlara kumar oynamak da dahildir. İster fiziki ister güvenilir bahis sitelerinde oynayın kumarın her çeşidi Katolik inancına göre günahtır.

Hayırseverlik ve misyonerlik çalışmaları

Kırgızistan’daki en son Şubat – Mart 2005 devrimi, öncelikle yoksulluktan kaynaklandı. Çoğu vatandaşın işi yoktu ve çoğu zaman sadece kendi bahçelerine ekebildiklerini yerlerdi. Pek çok çocuk okula gitmek yerine ya evsiz ya da çalışıyor. Şehirlerin dışında hiçbir sağlık hizmeti yoktur ve şehirlerde tüm sağlık hizmetlerinin tamamı hasta tarafından ödenmelidir – sigorta sistemi yoktur. Yoksulluğun yanı sıra başlıca sorunlar şunlardır: alkolün kötüye kullanılması ve aile yapısının tahribi – her ikisi de 70 yıllık komünizmin mirası.
Bu nedenle, hayırseverliğin Kırgızistan’daki Katolik Kilisesi’nin en büyük yükümlülüğü olduğu açıktır.

Yurtdışından, çoğunlukla Almanya’dan gelen maddi yardımlar, başta hasta, malul, geniş aileler ve yalnız yaşlılar olmak üzere misyonerler tarafından dağıtılmaktadır. Özellikle yaşlı veya malul evlerini önemsenmektedir. Böyle bir evi her ziyaret ettiğimizde ekmek, elma veya domates getirmeye çalışmaktadır. Bu yaşlılardan bazılarının sadece bir çift kıyafeti var – her zaman giydikleri kıyafetler, bu yüzden yurt dışından yardım yardımlarından kıyafet teslim etmek için misyonerler ellerinden geleni yapmaktadırlar. Onlara din ile ilgili filmler göstermişler, çünkü bunlar anlaşılması en kolay olanları, onlara İncil’den hikayeler anlatmışlar, şarkı söylemişler ve hepsinden önemlisi ve eğer bir rahip varsa, Kutsal Ayinimiz gerçekleştirmişlerdir. Yaşlı evlerinde birlikte geçirilen en küçük zamanın bile, dikkat ve ortak duanın büyük, özel bir anlamı vardır.